Sjukvårdsinformation

SSIL – För vård och omsorg (SE)
SSIL är totalleverantör när det gäller marknadsinformation inom vård och omsorg och är idag Sveriges ledande mötesplats för vårdköpare och vårdgivare. SSIL har ett heltäckande kontaktnät inom samtliga kommuner, landsting och kriminalvård – merparten av alla behandlingshem och boenden är idag anslutna till SSILs informationssystem. SSIL ger även ut Omtanke – tidningen för vård och omsorg och anordnar seminarier för placerare.

SSIL

Nordic Family Group (SE)
Nordic Family Group är ett mediehus med gedigen kunskap kring kommunikation med familjer under graviditet och småbarnsår.

nordic-family-group

© 2021 DOCUnordic