Projektinformation

Byggfakta (SE, NO)
Bygge Information (DK)
RPT (FI)
Kopplar ihop köpare och säljare av produkter och tjänster på svensk, norsk, dansk respektive finsk byggmarknad. Insamling sker genom undersökaravdelningens dagliga kontakt med byggherrar, konsulter och entreprenörer. I den svenska verksamheten ingår tidningen ByggFakta.

Suomen Media-Kamari (FI), Kiinteistöposti (FI)
Tidningar och adresser till bostadsrättsföreningar.


SverigeBygger (SE)
Norge Bygges (NO)
Rakenna Suomi (FI)

CRM ByggeFakta (DK)
Kopplar ihop köpare och säljare av produkter och tjänster på svensk, norsk, finsk respektive dansk byggmarknad. Insamling sker genom undersökaravdelningens dagliga kontakt med byggherrar, konsulter och entreprenörer.

Sverige Bygger Norge ByggesFB_logga_80x80_ny CRM Byggefakta


HusGuiden (SE)
Byggfakta Bolig (NO)
Distribueras till alla personer som precis köpt hus eller sökt bygglov i en kommun. Med ett annonsblad i HusGuiden/ByggFakta Bolig når lokala tjänsteföretag och butiker rätt målgrupp vid rätt tidpunkt d v s en husägare som står inför beslutet att renovera, bygga om eller bygga till.

Husguiden Byggfakta Bolig

© 2021 DOCUnordic