Fastighetsinformation

CityMark (SE, DK, FI, NO)
CityMark är ett affärsinriktat nav mellan aktörerna på den kommersiella hyresmarknaden. CityMark kartlägger, bearbetar och distribuerar kundnyttig information från den kommersiella hyresmarknaden till fastighetsägare och leverantörer och erbjuder därmed rätt företag, rätt kontaktperson i rätt tid. I verksamheten ingår tidningen CityMark.

CityMarkSE     DK     FI    NO

© 2021 DOCUnordic