Historia

Docu startades hösten 2001 genom en sammanslagning av svenska Citymark Scweiziska Schweize Baudocumentation och tyska Baumarktvorschung vilket var ett fastighetsinformationsföretag (SV) ett produktinformationsföretag (CH) och ett projektinformationsföretag.

Under åren har koncernen köpt ytterligare bolag och vuxit från 180 mkr i omsättning till som mest 1,4 miljarder sek. 2014 delades koncernen i två delar en som är verksam i de tyskspråkiga länderna och en Nordisk enhet som förvärvades av Segulah.

Den 2:a augusti tecknade Segulah IV L.P. och minoritetsägare ett avtal om att avyttra 100% av DOCU Nordic till Stirling Square Capital Partners.

Den nordiska verksamheten består av fem affärsområden Projektinformation, Produktinformation, fastighetsinformation, sjukvårdsinformation samt ett mediabolag.

© 2021 DOCUnordic