DOCUnordic i Norden

DOCUnordic förädlar och säljer händelsebaserad B2B-information inom sektorerna bygg, fastighet, sjuk- och behandlingsvård. DOCUnordic är verksam i Sverige, Norge, Danmark och Finland under dotterbolagen/varumärkena; Byggfakta (SE, NO), CRM-Byggefakta A/S, Sverige Bygger, Husguiden, Norge Bygges, Rakenna Suomi, CityMark (SE, DK, FI, NO), RPT Docu, Byggeinformation, Lambrecht ApSSkandinavisk Sjukvårdsinformation (SSIL), Nordic Family Groupbyggfaktadocu.se, alltombostad.se och byggvärlden.se. Koncernen ger även ut ett 10-tal B2B-magasin som produceras av dotterbolagen Svenska Media Docu, bl.a. byggbranschens ledande nyhetstidning Byggvärlden.

© 2021 DOCUnordic