DOCUnordic i Norden

DOCUnordic förädlar och säljer händelsebaserad B2B-information inom sektorerna bygg, fastighet, sjuk- och behandlingsvård. DOCUnordic är verksam i Sverige, Norge, Danmark och Finland under dotterbolagen/varumärkena; Byggfakta (SE, NO), CRM-Byggefakta A/S, Sverige Bygger, Husguiden, Norge Bygges, CityMark (SE, DK, FI), RPT Docu, Byggeinformation, Lambrecht ApS Skandinavisk Sjukvårdsinformation (SSIL) samt byggfaktadocu.se, alltombostad.se och byggvärlden.se. Koncernen ger även ut ett 10-tal B2B-magasin som produceras av dotterbolagen Svenska Media Docu och Nordic Construction Media. Bl.a. byggbranschens ledande nyhetstidning Byggvärlden.

© 2017 DOCUnordic